Vytyčování hranic parcel

Vytyčení vlastnické hranice pozemku

je činnost, kdy se do terénu přenáší poloha lomových bodů hranic z mapového podkladu. O vytýčení se sepisuje protokol, který se spolu s dokumentací o vytýčení ukládá na příslušný katastrální úřad. Výsledek vytýčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem. Pokud s vytýčením dochází ke změně geometrického a polohového určení nemovitosti (=zpřesnění) může se vypracovat geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice. Tento geometrický plán však musí obsahovat souhlasy všech sousedů. Pokud jeden soused nesouhlasí, pak se GP nevyhotovuje a postačí klasická dokumentace.