Služby
  • tvorba geometrických plánů
  • vytyčování hranic parcel
  • vytyčování stavebních objektů
  • zaměřování stavebních objektů
  • mapování polohopisu a výškopisu
  • vyhotovení skutečných provedení staveb
  • zaměření interiérů

Můžeme nabídnout zkušenosti z oblasti vytyčování a zaměřování budov, ZTV, komunikací, kanalizací, vodovodů, el. vedení, plynovodů, aj.